thể loại: Tất cả sức khỏe & Mẹo tập thể dục

Thông tin trên toàn thế giới & tin tức về mẹo sức khỏe và mẹo thể dục, Thông tin về cải thiện sức khỏe và mức sống với tuổi thọ cao hơn, iWeller chia sẻ sức khỏe & mẹo tập thể dục với tình yêu.

‘Deep sleep’ doctors tried to ‘rewrite history’

Two former doctors who sued for defamation decades after they were condemned by a royal commission for practising “deep sleep therapy” have spectacularly lost a last-ditch bid to clear their names. …

Mefloquine shows potential as anti-SARS-CoV-2 drug

A team of scientists from Japan has identified the approved anti-material drug, mefloquine, as a potential candidate to treat severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Specifically, mefloquine has been shown to prevent the entry of SARS-CoV-2 into

Đóng

Ngôn ngữ Lời khuyên Sức khỏe


Đặt làm ngôn ngữ mặc định
 Chỉnh sửa bản dịch